Лични данни

1. Вашият акаунт

Евролан ООД Ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате в САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени фалшиви данни.

Евролан ООД си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

Евролан ООД ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

2. Политика за конфиденциалност

Евролан ООД разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;
Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;
Ако ползвате обществен компютър винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да сизключите компютъра;
Често сменяйте паролата;

Не разгласявайте лична информация!

Евролан ООД няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта. Евролан ООД няма да изисква по телефона да разкриете данните от вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към Евролан ООД.

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

Не са автентични и-мейли от Евролан ООД, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от evrolan.net
3. Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от Евролан ООД, със седалище в България, жк. Дружба, бл. 99

Евролан ООД гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от Евролан ООД за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, Евролан ООД използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.

Евролан ООД запазва всякаква информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате вашия акаунт в evrolan.net, за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на Евролан ООД.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които вие предоставяте, са: име, фамилия, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от Евролан ООД, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, Евролан ООД може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите САЙТА и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Евролан ООД публикува реклами, съдържание или анализи, Евролан ООД може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Евролан ООД може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга Евролан ООД
Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси
Вътрешен анализ, предоставен от клиента
Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите на Евролан ООД.
Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга на Евролан ООД, след изтичането на определен период от време.
Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности.

Ако желаете да не получавате реклами от Евролан ООД, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от Евролан ООД, моля посетете страницата за отказване на абонамента.

Евролан ООД Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване, трябва да влезете в профила си в evrolan.net, преди да се отпишете.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Евролан ООД, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на Евролан ООД.

Достъпни на САЙТА данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa Евролан ООД.

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на Евролан ООД и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Евролан ООД за:

* Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения ( оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на Евролан ООД
*
Участие в конурси, промоции;
*
Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
*
Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
*
За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА
*
Пазарни изследвания;
*
Следене на продажбени данни.

Евролан ООД ще разкрие информацията за вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес sales@eurolan.net, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да имат, безплатно, следните права:

* Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни се обработват или не

* да се намесват при предоставянето на данни;

* да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

4. Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията, аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на Евролан ООД или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Цялото съдържание в този САЙТ, е собственост на Евролан ООД.

Достъпът до този САЙТ не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от Евролан ООД, да направят копие на този САЙТ или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на Евролан ООД.

Достъп до този уеб сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този САЙТ и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на Евролан ООД

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да използват логото, марка или друга графика на САЙТА, без изричното писмено съгласие на Евролан ООД.

Чрез представяне на информация или материали чрез този сайт ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да предостави на Евролан ООД правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че Евролан ООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, know-how или техники, изпратени чрез сайта evrolan.net. Евролан ООД няма да бъде обвързан със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.